VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPC PRO KLIENTY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s narušenou komunikační schopností je zřízeno jako krajské poradenské pracoviště. Jedná se o školské poradenské pracoviště, které se zaměřuje na péči o klienty s NKS. Služby nabízí dětem, žákům (popř. i studentům VOŠ) ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Královéhradeckého kraje. Speciálně pedagogická (logopedická) a psychologická péče je poskytována zdarma.

OBJEDNAT SE DO SPC

Kontakty pro objednání jsou k dispozici zde (klikněte).

CO NABÍZÍME?

  1. Komplexní logopedickou diagnostiku u klientů s NKS
  2. Psychologické vyšetření klientů s NKS
  3. Diagnostika poruch učení u klientů s NKS
  4. Individuální logopedickou péči
  5. Vyšetření školní zralosti u dětí s těžším stupněm NKS
  6. Doporučení vhodných podpůrných opatření klientům s NKS navštěvujících školy a školská zařízení
  7. Pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení dětem/žákům s NKS
  8. Odborné poradenství a metodickou pomoc pro rodiče v oblasti intervence u dětí s NKS
  9. Odborné poradenství a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům participujícím na edukaci klientů s NKS