VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPC PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči je zřízeno jako krajské poradenské pracoviště. Jedná se o školské poradenské pracoviště, které se zaměřuje na péči o klienty s vadami řeči. Služby nabízí dětem, žákům ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Královéhradeckého kraje. Veškerá péče je poskytována zdarma.

OBJEDNAT SE DO SPC

Kontakty pro objednání jsou k dispozici zde (klikněte).

AKTUÁLNĚ: COVID-19

Provoz SPC Logáček je realizován v provozních podmínkách s ohledem na epidemiologickou situaci v zemi.

Podrobné informace jsou k dispozici zde (klikněte).

Do speciálně pedagogického centra mohou jen osoby zdravé, které v posledních dvou týdnech neprojevily žádné příznaky virového onemocnění (kašel, dušnost, horečka, ztráta čichu apod.).

Každý klient musí vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).

Prosíme objednané klienty, aby dodržovali přesný čas objednání a zdržovali se na pracovišti jen nezbytně nutnou dobu.

Všichni pracovníci SPC dodržují ustanovené pokyny řádně k epidemiologické situaci. Prostory jsou průběžně dezinfikovány a větrány.

Při vstupu do poradenského centra je k dispozici dezinfekční prostředek.

Pracovník SPC si vyhrazuje právo odmítnout klienta, pokud by bylo zjištěno, že klient neinformoval pracovníky SPC pravdivě.

Návštěvníci SPC mají povinnost:

CO NABÍZÍME?

  1. Komplexní logopedická diagnostika
  2. Psychologické vyšetření
  3. Diagnostika poruch učení u žáků s vadami řeči
  4. Individuální logopedická péče
  5. Vyšetření školní zralosti
  6. Doporučení vhodných podpůrných opatření do vzdělávacího zařízení
  7. Pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení
  8. Odborné poradenství a metodická pomoc pro rodiče
  9. Odborné poradenství a metodická pomoc pro učitele