VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPC PRO KLIENTY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s narušenou komunikační schopností je zřízeno jako krajské poradenské pracoviště. Jedná se o školské poradenské pracoviště, které se zaměřuje na péči o klienty s NKS. Služby nabízí dětem, žákům (popř. i studentům VOŠ) ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Královéhradeckého kraje. Speciálně pedagogická (logopedická) a psychologická péče je poskytována zdarma.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

V termínu od 20.3. do 03.04. 2023 Mgr. Hudcová – pracovní neschopnost. Prosíme o Vaši shovívavost při vyřizování telefonátů (pozn. pokud budeme mít časovou rezervu během práce s klienty, budeme na telefonáty reagovat okamžitě, popř. až ve chvíli, kdy nám to pracovní vytíženost dovolí!). Pro objednání do SPC napište SMS na tel. 774 333 795 (do textu SMS uveďte jméno dítěte/klienta, které chcete objednat včetně roku narození),  popř. e-mail na petra.bendova@neslhk.com. Děkujeme za pochopení, tým pracovníků SPC pro klienty s NKS

OBJEDNAT SE DO SPC

Kontakty pro objednání jsou k dispozici zde (klikněte).

CO NABÍZÍME?

  1. Komplexní logopedickou diagnostiku u klientů s NKS
  2. Psychologické vyšetření klientů s NKS
  3. Diagnostika poruch učení u klientů s NKS
  4. Individuální logopedickou péči
  5. Vyšetření školní zralosti u dětí s těžším stupněm NKS
  6. Doporučení vhodných podpůrných opatření klientům s NKS navštěvujících školy a školská zařízení
  7. Pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení dětem/žákům s NKS
  8. Odborné poradenství a metodickou pomoc pro rodiče v oblasti intervence u dětí s NKS
  9. Odborné poradenství a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům participujícím na edukaci klientů s NKS