Orientace v čase a prostoru

JEDNOTLIVÉ OBLASTI A JEJICH MOŽNOSTI ROZVOJE
Dítě už od narození aktivně prozkoumává okolní svět a prostor kolem sebe. Nejprve sluchem a zrakem, chutí, hmatem a čichem, zkrátka všemi smysly. Z toho důvodu je důležité dětem v průzkumu nebránit, podporovat je a umožnit jim bezpečně a radostně pátrat a rozvíjet se.


Prostorová a pravo-levá orientace


Prostorová a pravo-levá orientace spolu úzce souvisejí. Na rozvoji orientace v prostoru se podílí zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozumové schopnosti. Zvládnutí orientace v prostoru ovlivňuje schopnost čtení, psaní, počítání, orientaci na mapě, motoriku a celkovou orientaci v životě. Pravo-levou orientaci můžeme rozdělit pravo-levou orientace na sobě, na osobě naproti sobě a při pohybu v prostoru. Ve čtení se nezvládnutí prostorové orientace projevuje záměnami (např. b-d) a zrcadlovým čtením. V matematice pak záměnou čísel (např. 6-9).


Možnosti rozvoje prostorové a pravo-levé orientace:
Vykonávání úkolu podle instrukcí – polož tužku vlevo, vpravo, pod stůl…
Ukaž pravou ruku, levé oko, levé oko-pravé koleno…
Hledání ukrytého předmětu podle instrukcí – rovně, doprava, doleva…
Povídání nad obrázky – co je nahoře, dole, vlevo…
Hlavolamy, bludiště, labyrinty.
Stavebnice, kostky, puzzle.
Stolní hry.
Hra na schovávanou.
Domeček (rozmístění figur v domečku a následně se ptáme, kde je…).

Orientace v čase

Orientace v čase je poměrně náročnou oblastí. Učíme ji pomocí pravidelného denního režimu, vizualizace s pomocí předmětů, obrázků, fotografií, případně zvukovým signálem (zvonění ve škole).


Možnosti rozvoje orientace v čase:
Pomocí obrázkových nástěnek, přehledů, režimů dne.
Roční období se dají fixovat dle počasí a stavu přírody – např. v zimě padá sníh.
Nácvik pojmů ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer spojujeme s běžnými činnostmi dne (např. ráno-vstávám, v noci-spím).
Nácvik dnů v týdnu a měsíců – opět propojit s činnostmi (např. Ve čtvrtek chodím plavat).

Doporučená literatura k rozvoji prostorové orientace, pravo-levé orientace a orientace v čase:
Prostorová orientace – Jiřina Bednářová
Orientace v prostoru a čase – Jiřina Bednářová
Cvičení pravo-levé orientace – Olga Zelinková
Od zápisu do lavice – orientace v čase a prostoru – Ivana Vlková

Webové stránky s materiály a publikacemi:
⦁ https://eshop.dyscentrum.org/
⦁ https://www.logopediesusmevem.cz/
⦁ www.svojtka.cz
⦁ www.logopedie-vendy.cz
⦁ www.logosik.cz