Pro pedagogy

Rodičům můžete doporučit návštěvu pedagogického centra v případě, že:

  • dítě má dlouhodobější obtíže v oblasti řeči a rodiče nenavštěvují klinického logopeda
  • dítě je již v péči klinického logopeda, ale nastavením vhodných podpůrných opatření by mohlo dojít ke komplexnímu rozvoji
  • žák má z ve škole specifické obtíže z důvodů vady řeči
  • žák potřebuje upravit podmínky k přijímacím zkouškám na střední školu
  • student potřebuje upravit podmínky maturitní zkoušky

Před samotným vyšetřením v SPC je potřeba, aby škola vyplnila dotazníky k dítěti (popřípadě snímky školy). Tyto dotazníky slouží pracovníkům jako velmi významný doplňující materiál k vyšetření a přesnému nastavení vhodných podpůrných opatření pro konkrétní dítě. Při vyplňování proto prosíme o jejich důsledné vyplnění. Dokumenty jsou ke stažení zde.