EVALUACE

Evaluační dotazník spokojenosti pro zákonné zástupce a zletilé klienty – SPC pro klienty s NKS, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové 

Dotazník zde (proklik na link): https://1url.cz/4r9hs

Evaluační dotazník spokojenosti pro školy a školská zařízení – SPC pro klienty s NKS, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové

Dotazník zde (proklik na link): https://1url.cz/wr9h3

Hodnocení praxe v SPC pro klienty s narušenou komunikační schopností

Dotazník zde (proklik na link): https://1url.cz/br9hF