EEG Biofeedback

Jedná se o speciální trénink mozku nebo také sebeučení mozku pomocí biologické zpětné vazby. Jde o psychoterapeutickou metodu. Program je vhodný pro děti od 3 let až do dospělosti. EEG Biofeedback je bezbolestný a hravý. Důležitá je spolupráce klienta a pravidelnost. Počet sezení je určen terapeutem, dle obtíží klienta.
Jak probíhá? Pomocí biologické zpětné vazby, kdy mozkovou aktivitu snímají elektrody. Mozkové frekvence jsou převedeny do formy počítačové hry, kterou klient vlastním soustředěním ovládá. Trénink probíhá pod dohledem a ve spolupráci s terapeutem (psycholog, logoped, speciální pedagog atd. kteří mají oprávnění (školení) tento program provádět).
Pro koho je vhodný? Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), porucha pozornosti, sy. ADHD, obtíže v řeči, s pamětí, motorikou, poúrazové komplikace, snižuje agresivitu. V dospělosti zmírňuje deprese, stres, napětí, upravuje spánek, zvyšuje výkonnost.