Motorika a grafomotorika

JEDNOTLIVÉ OBLASTI A JEJICH MOŽNOSTI ROZVOJE
U dítěte, u něhož probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí, nebo opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči. Proto je u dětí důležité rozvíjet hybnost celého těla.
Mezi oblasti související s motorikou řadíme: jemnou motoriku, hrubou motoriku, grafomotoriku a motoriku mluvidel.

Jemná motorika

Je řízena aktivitou drobných svalů, jedná se o postupné zdokonalování jemných pohybů rukou, uchopování a manipulace s drobnými předměty.
Možnosti rozvoje jemné motoriky:
⦁ Stavění z různých druhů stavebnic.
⦁ Modelování z různých druhů modelovacích hmot.
⦁ Skládání mozaik a skládaček.
⦁ Vyšívání, vystřihování, vytrhávání, lepení, mačkání papíru.
⦁ Navlékání korálků, těstovin, plodů.
⦁ Listování v knize po jednotlivých listech.
⦁ Odemykání, zamykání.
⦁ Hnětení těsta, vykrajování, míchání.
⦁ Motání klubíček vlny.
⦁ Šroubování – uzávěry lahví.

Hrubá motorika

Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost celého těla. Dovednosti, zaměřené na tuto oblast, pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost.

Možnosti rozvoje hrubé motoriky:
⦁ Chůze, běh.
⦁ Poskakování, hry s míčem.
⦁ Jízda na tříkolce, koloběžce, kole.
⦁ Houpačky, prolézačky, balanční lana.
⦁ Přeskoky na jedné noze, na obou nohách.
⦁ Přeskoky přes pruh papíru vpřed a vzad.
⦁ Skákání ,,panáka“, přes švihadlo.

Grafomotorika


Jedná se o soubor psychomotorických činností, které dítě vykonává při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní.

Grafomotorický vývoj


1-2 roky – Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.
2-3 roky – Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.
3-4 roky – Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.
4-5 let – Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.
5-6 let – Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

Možnosti rozvoje grafomotoriky:
⦁ Využívání činností a aktivit jako při rozvíjení jemné motoriky.
⦁ Omalovánky, vybarvování, kreslení.
⦁ Různé pracovní sešity.

Motorika mluvidel

Předpokladem pro správný vývoj artikulace je dobře rozvinutá motorika mluvidel – dostatečná svalová síla a rozsah pohybů zejména jazyka a rtů, orientace v dutině ústní (schopnost napodobit polohu mluvidel). Pravidelným procvičováním motoriky mluvidel hravou formou předcházíme vzniku poruchy výslovnosti hlásek.

Možnosti rozvoje motoriky mluvidel:
Jazyk:
⦁ Pohybovat jazykem doprava, doleva, z koutku do koutku – měníme rychlost.
⦁ Olizovat rty dokola doprava, doleva (dbáme na to, aby dítě udělalo cely kruh a neměnilo směr).
⦁ Vyplazovat jazyk, dělat čertíka – měníme rychlost.
⦁ Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad.
⦁ Udělat „bouličku“ – zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří.
⦁ „Klapat“ jazykem (koník).
⦁ Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
⦁ V ústech vytvořit jazykem „mističku“.

⦁ Jazykem jezdit pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře.

Rty:
⦁ Roztáhnout rty doširoka (úsměv).
⦁ Našpulit rty (dávat pusu).
⦁ Vysát vzduch z tváří, vmáčknout je, rty tvoří osmičku  (kapřík).
⦁ Střídavě nafukovat levou a pravou tvář, pak obě dohromady.

Doporučená literatura k rozvoji motoriky:
Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní – Pavel Svoboda
Jedním tahem – Jiřina Bednářová
Šimonovy pracovní listy – různé druhy
Jak se pastelky učily kreslitJiřina Bednářová
Procvičme si jazýček – Jitka Kaulfussová

Webové stránky s materiály a publikacemi:
⦁ https://eshop.dyscentrum.org/
⦁ https://www.logopediesusmevem.cz/
⦁ www.svojtka.cz
⦁ www.logopedie-vendy.cz
⦁ www.logosik.cz