KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

Jedná se o nápravný program pro rozvoj pozornosti a soustředění. Je vhodný pro děti od 8 do 12 let. Trvá 15 týdnů, rodič pracuje s dítětem denně cca 15-20 minut. Některé úkoly jsou časově limitované. 1x za 14 dní pak probíhá kontrola u terapueuta (psycholog, logoped, speciální pedagog atd. kteří mají oprávnění (školení) tento program provádět). Cvičení jsou sestavena hravou formou.
Program je vhodný pro děti: s poruchou pozornosti, sy. ADHD, poruchou autistického spektra, logopedickými problémy, specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), obtížemi v oblasti emocí a chování.
Výsledky: zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění pozornosti, zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dítětem, schopnost pravidelné práce a přístupu k práci, zažití úspěchu, odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci, zlepšení sluchové a zrakové percepce, zlepšení pojmového myšlení, organizačních schopností apod.