Kognitivní funkce (myšlení, pozornost, paměť)

JEDNOTLIVÉ OBLASTI A JEJICH MOŽNOSTI ROZVOJE


Kognitivní funkce někdy bývají označovány také jako poznávací, tj. jedná se o funkce, prostřednictvím kterých vnímáme svět, reagujeme na podněty, jednáme, řešíme problémy, ukládáme a zpracováváme informace, učíme se apod. Velmi zjednodušeně se dá říci, že nám pomáhají orientovat se ve světě plném různorodých podnětů. Mezi základní oblasti kognitivních funkcí řadíme: myšlení, paměť a pozornost.


Myšlení


Jde o nejsložitější kognitivní proces – vnitřní mentální děj, který nelze přímo pozorovat. Myšlení je proces zpracování a využívání informací. Při myšlení provádíme s psychickými obsahy (vjemy, představy) myšlenkové operace, jejichž výsledkem je nový poznatek, vědění. Myšlení probíhá velmi rychle.

Druhy myšlení:
konkrétní myšlení: manipulujeme s vjemy – např. vaření, skládání puzzle.
názorné myšlení: operujeme s představami (nejčastěji vizuálními) – např. při plánech na zařízení bytu, geometrické příklady.
abstraktní myšlení: provádíme operace se znaky (symboly) verbálními, matematickými nebo logickými.

Možnosti rozvoje myšlení:
⦁ Společenské, strategické a logické hry.
⦁ Pracovní listy.
⦁ Rébusy, hlavolamy.
⦁ Stavebnice, skládačky.

Pozornost

Ať vykonáváme jakoukoli činnost, potřebujeme se na ni soustředit. Když čteme knížku, díváme se na film, s někým si povídáme, potřebujeme k tomu různé poznávací procesy, ale vždy musí být doprovázeny soustředěním. Je důležité, abychom vytvořili pro dítě podmínky, v nichž může docházet k rozvoji jeho soustředění. V opačném případě vývoj pozornosti stagnuje, děti jsou nadměrně roztěkané, nesoustředěné a neklidné.
Pozornost se v průběhu dětství i dospívání vyvíjí a zkvalitňuje, menší děti se vydrží soustředit kratší dobu, než dospívající a dospělí. Žáci 1. stupně ZŠ se vydrží soustředit kratší dobu, potřebují častěji měnit činnosti, nebo si odpočinout, většinou se dokážou soustředit pouze na jednu věc. Starší žáci 2. stupně ZŠ umí zaměřit pozornost na určitou činnost na delší dobu, zvládají snáze vykonávat více aktivit současně.


Co pomáhá dětem k rozvoji soustředění:
⦁ Práce v klidném prostředí.
⦁ Soustředit se na jeden podnět, např. nejdříve se obléknu a pak se půjdu dívat na večerníček.
⦁ Snížit hluk prostředí, např. televizi, počítač.


Možnosti rozvoje pozornosti:
⦁ Čteme dítěti příběh, dítě dostane instrukci, že má tlesknout vždy, když uslyší určité jméno nebo pojmenování předmětu.
⦁ Trénujeme s dítětem přesné překreslování obrázku podle vzoru.
⦁ Hledáme s dítětem rozdíly na podobných obrázcích.
⦁ Hledání chyby – Čteme nebo vyprávíme krátký příběh. Při druhém čtení nebo vyprávění uděláme záměrně „chybu“ (změníme obsah nebo určitá slova). Děti hledají, kde jsme udělali chybu.

Paměť

Paměť je schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat minulé vjemy, informace a zážitky. Zapomínání je nedílnou součástí paměti (nejvíce se zapomene během prvních 30 minut). Paměťové funkce jsou nezbytné pro naši orientaci v místě a čase, umožňují nám vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Paměť rozdělujeme na 3 druhy:
⦁ Ultrakrátká paměť- tato paměť slouží k uchovávání smyslových dat (např. sluchové informace).
⦁ Krátkodobá paměť- probíhá v ní aktuální mentální aktivita (např. řešení problémů).
⦁ Dlouhodobá paměť – slouží k uchovávání informací na celý život (např. jak jíst příborem, zážitky z dovolené apod.).

Možnosti rozvoje paměti:
⦁ Vyřizování vzkazů – Necháváme dítě vyřizovat jednoduché vzkazy ostatním (od vzkazů obsahujících pouze jeden pokyn po vzkazy obsahující více pokynů najednou – např. „Máš dojít do skříně, vyndat panenku a podat ji kamarádce.“).
⦁ Co tu bylo? – Ukážeme dítěti čtyři až šest obrázků či předmětů, pak je zakryjeme šátkem a vyzveme dítě, aby vyjmenovalo vše, co si zapamatovalo. Předměty můžeme mít na stole, v krabici, nebo využíváme magnetickou tabuli.
⦁ Rovnání hraček podle velikosti – Dítěti předložíme tři až šest hraček, které srovná do řady podle velikosti. Pak hračky zakryjeme a dítě se snaží vyjmenovat všechny hračky, jak šly po sobě. Nebo dítěti zavážeme oči a necháme je znovu hračky seřadit podle velikosti pouze po hmatu.
⦁ Říkanky, básničky, rozpočítadla.

Doporučená literatura k rozvoji myšlení, pozornosti a paměti:
Pozornost – Zdena Michalová
Koncentrace pozornost – Vlasta Rezková, Olga Zelinková, Lucie Tumpachová
Šimonovy pracovní listy – různé druhy
Řeč a myšlení – RAABE
Rozvoj myšlení – Kuliferda

Webové stránky s materiály a publikacemi:
⦁ https://eshop.dyscentrum.org/
⦁ https://www.logopediesusmevem.cz/
⦁ www.svojtka.cz
⦁ www.logopedie-vendy.cz
⦁ www.logosik.cz